Goal Zero Medusa Cable
Goal Zero Medusa Cable
Goal Zero Medusa Cable

Goal Zero Medusa Cable

Tilgængelighed: På lager
  • Varenummer: 95001
74,50 DKK 149,00 DKK

Universelt opladningskabel, der virker til de fleste android telefoner, Nokia, LG, Samsung og ældre Apple enheder. Kablet overfører kun strøm og ikke data.

Universelt opladningskabel, der virker til de fleste android telefoner, Nokia, LG, Samsung og ældre Apple enheder. Kablet overfører kun strøm og ikke data.

HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser ved køb i playground.dk webshop.

Disse handelsbetingelser ("betingelserne"), som er udstedt af Playground ApS ("sælger"), gælder for ethvert fjernsalg af sælgers produkter ("produkter" eller "produkterne" eller "produkt"), der gennemføres på playground.dk ("webshoppen"), og hvor køberen er en forbruger, som er en fysisk person, og som ikke handler erhvervsmæssigt ("kunden").

For erhvervsdrivende gælder sælgers almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

For at kunne købe produkter i webshoppen skal kunden være fyldt 18 år og være i besiddelse af et gyldigt betalingskort udstedt i Danmark. Når kunden køber varer i Webshoppen, accepterer kunden samtidigt betingelserne, og kunden er derfor forpligtet til at gennemgå betingelserne grundigt, inden kunden bestiller produkter i Webshoppen. Kunden kan læse eller printe betingelserne på webshoppen.

Alle aftaler mellem kunden og sælger indgås på dansk, og aftalerne gemmes af sælger. Kunden kan få adgang til aftalerne ved at oprette en kundekonto direkte på Webshoppen.

Sælger forbeholder sig retten til at revidere og ændre betingelserne fra tid til anden. Kundens bestilling vil være underlagt de betingelser, der gælder på det tidspunkt, kunden bestiller produkter fra sælger, se punkt 4. Hvis betingelserne ændres efter kundens bestilling, men inden ordrebekræftelsen sendes af sælger, vil kunden blive orienteret herom.

1. Sælgers kontaktoplysninger og kundeservice

Playground ApS

Esromgade 15

2200 København

CVR: 31 77 69 96

Tlf. nr.: +45 70404002

E-mail: info@playground.dk

Kundeservice: info@playground.dk

2. Produkter

Kunden kan finde oplysninger om sælgers produkter på webshoppen, hvor en beskrivelse af sælgers produkter også er tilgængelig. Udbuddet af produkter på webshoppen er alene en opfordring til kunden om at fremsætte et tilbud ved at sende en ordre til sælger. Aftalen er først endelig, når sælger har accepteret kundens tilbud ved at sende en ordrebekræftelse til kunden, se punkt 4 og 5.

Bemærk venligst, at det kan forekomme, at afbildningen af et produkt på Webshoppen ikke er i overensstemmelse med produktets faktiske fremtoning. Der tages forbehold for, at produkter kan være udsolgte eller at der kan være lagerknaphed.

3. Pris

Prisen for sælgers produkter i webshoppen er angivet i DDK og er inkl. moms. Der tages forbehold for eventuelle fejl i de på Webshoppen angivne priser. Sælger er først bundet af de på webshoppen oplyste priser indtil det tidspunkt, hvor sælger fremsender ordrebekræftelsen. Indtil da forbeholder sælger sig retten til at afvise kundens bestilling. Bemærk venligst, at der til produkternes pris tillægges leveringsomkostninger, se punkt 4, 5 og 6.

4. Bestilling og bekræftelse på bestilling

For at købe et produkt skal kunden finde det produkt, som kunden ønsker og klikke "Læg i kurv". Hvis kunden ønsker en oversigt over, hvad kunden ønsker at købe, skal kunden vælge "Kurv". Når kunden ønsker at afslutte indkøbet, vælger kunden enten "Login & Bestil" eller "Gennemse & Bestil", hvorefter kunden vælger leverings- og kontaktoplysninger og afslutter med at vælge "Gennemse & Bestil". Herefter får kunden en oversigt over ordren (”Ordren”) samt den samlede pris inkl. moms og leveringsomkostninger. Hvis kunden ønsker at ændre ordren, skal kunden vælge "Rediger Ordre". Hvis kunden kan godkende ordren, skal kunden acceptere betingelserne ved at vælge "Jeg acceptere handelsbetingelserne" og så vælge "Gå Til Betaling". Betalingsmetoden vælges og betalingsoplysningerne udfyldes, og "Gennemfør Betaling” skal vælges.

I forbindelse med afgivelsen af ordren modtager kunden en bestillingsbekræftelse per e-mail. Sælger bekræfter hermed at have modtaget kundens tilbud, og at sælger vil undersøge, om ordren kan imødekommes.

5. Ordrebekræftelse og faktura

Kunden modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail, som accept fra sælger, som bør gemmes. Ordrebekræftelsen indeholder en oversigt over kundens ordre samt kundens navn, adresse, varer, pris, betalingsbetingelse, leveringssted samt leveringsomkostninger og betingelserne, som kunden har accepteret. Hvis kunden ønsker at se eller udskrive ordrebekræftelse, kan kunden logge ind på kundens kundekonto direkte på Webshoppen, hvor man kan se og udskrive ordrebekræftelsen samt faktura.

Når ordren er afsendt til kunden, modtager kunden en orientering herom sammen med den endelige faktura pr. e-mail, hvor også leveringsomkostningerne fremgår.

6. Betaling

Kunden kan betale med følgende kort udstedt i Danmark:

Dankort

Visa Dankort

MasterCard

JCB

American Express

Visa

Visa Electron

Kunden skal indtaste kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre ved bestilling af produkter. Det er gebyrfrit at betale med kort på Webshoppen. Der kan dog blive pålagt gebyr fra kundens kortudsteder, som webshoppen ikke har nogen kontrol over. Beløbet vil blive hævet på kundens konto, når Sælger afsender Produktet/Produkterne til kunden. Hvis der ikke er dækning på kortet forbeholder Sælger sig retten til at annullere Ordren, og kontakter kunden. Webshoppen anvender ePay som betalingsløsning og betaling med debit- og kreditkort via webshoppen er sikker og certificeret af kortudstederen. Alle betalinger sker via en krypteret internetforbindelse.

7. Leveringsted og leveringstid

Sælger afsender ordren i Danmark 1–2 hverdage efter afsendelse af ordrebekræftelse, undtaget herfra er varer, hvor der er angivet, at det er en bestillingsvare med længere leveringstid.

Når kunden modtager ordren, er kunden forpligtet til at undersøge, at produktet/antallet af leverede produkter svarer til kundens ordre, og at produktet/produkterne og dettes/disses emballage ikke er beskadiget eller på nogen måde ændret. Sælger tager forbehold for leveringstiden i tilfælde af force majeure.

Sælger skal derfor ikke hæfte i tilfælde af forhold, som fremgår af følgende ikke-udtømmende liste, og som forhindrer eller forsinker sælgers overholdelse af aftalen:

 

  • Forstyrrelser i driften som følge af lovgivning.
  • Handlinger foretaget af stats- eller offentlige myndigheder.
  • Krigshandlinger
  • Terrorisme
  • Strejker
  • Fysiske blokader
  • Lockouter
  • Brand og naturkatastrofer

 

Begge parter er i disse tilfælde berettiget til at få udsat deres kontraktmæssige forpligtelse, indtil problemet er ophørt, eller subsidiært er parterne berettiget til at annullere aftalen helt eller delvist uden, at parterne derved ifalder et ansvar herfor i tilfælde af, at problemerne medfører, at opfyldelsen af de kontraktmæssige forpligtelser bliver mere end seks (6) måneder forsinket. Hvis sælgers levering bliver forsinket med mere end 14 dage, er kunden berettiget til at annullere ordren, og eventuelle beløb, der allerede er betalt af kunden, skal af sælger tilbagebetales til kunden hurtigst muligt og senest 30 dage efter sælgers modtagelse af kundens annullering af ordren.

Alle varer afsendes med GLS eller Post Danmark pakkepost.

Annullering kan ske skriftligt og sendes pr. e-mail til: info@playground.dk.

8. Fortrydelsesret

Kunden har 14-dages fortrydelsesret, der løber fra tidspunktet, hvor kunden eller den af kunden angivne tredjemand, dog ikke transportøren, modtager produktet/produkterne. Kunden hæfter for eventuelle forringelser af produktets/produkternes værdi, som skyldes anden håndtering af produktet/produkterne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets/produkternes art, egenskaber og den måde de(t) fungerer på. Dette er blandt andet tilfældet, hvis produktet/produkterne er blevet brugt, slidt, ændret eller vasket, eller hvis de originale tags/mærker er fjernet eller har været fjernet og er sat på igen. Den originale emballage betragtes som en del af produktet/produkterne, såfremt kunden skal udøve sin fortrydelsesret.

For at fortryde købet, skal kunden afgive en udtrykkelig erklæring herom overfor sælger. Kunden kan printe en fortrydelsesformular direkte fra Webshoppen, som kan udfyldes og sendes til sælger på e-mailadressen: info@playground.dk.

Ved brug af fortrydelsesretten er kunden forpligtet til at afsende eller aflevere de(t) leverede produkt/produkter til sælger uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor kunden har givet sælger meddelelse om sin beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Sælger er forpligtet til at tilbagebetale den fulde pris for det/de af kunden returnerede produkt/produkter under forudsætning af, at produktets/produkternes værdi ikke er blevet forringet, som følge af anden håndtering af produktet/produkterne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets/produkternes art, egenskaber og den måde de(t) fungerer på. sælger forbeholder sig ret til at modregne en sådan værdiforringelse, fastsat efter sælgers skøn, ved tilbagebetaling af købesummen.

Kunden afholder omkostningerne til returnering af produktet/produkterne, og de afholdte omkostninger refunderes ikke af sælger. Sælgers tilbagebetaling sker ved hjælp af samme betalingsmetode, der anvendtes ved indbetaling af købsprisen. Køber er ikke berettiget til renter ved tilbagebetaling af beløbet. Tilbagebetaling skal finde sted hurtigst muligt og senest 14 dage efter kunden har informeret sælger om, at kunden ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret. Sælger er dog berettiget til at tilbageholde refunderingen, indtil sælger har modtaget produktet/produkterne retur fra kunden, eller indtil kunden har fremlagt dokumentation for, at Produktet/Produkterne er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.

Retuneringer skal sendes til følgende adresse:

Playground Warehouse

Herstedvang 3a

2620 Albertslund 

Vedæg venligst ordrenummer i pakken du sender retur.

 

Sælger sender en e-mail til kunden, når tilbagebetalingen er gennemført.

9. Reklamation

Reglerne i købeloven (Lovbekendtgørelse nr. 140 af 12. februar 2014) om mangler ved produkter finder anvendelse ved købet af produkter hos sælger, der er omfattet af købelovens anvendelsesområde. Kunden har 24 måneders reklamationsret, hvis produktet er mangelfuldt eller defekt ved levering. Kunden kan downloade, læse, gemme eller printe en reklamationsformular på webshoppen, til brug for at reklamere over varen. Reklamationsformularen kan udfyldes og sendes pr. e-mail til: info@playground.dk.

Der skal reklameres inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen ved produktet. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Sælger behandler reklamationen indenfor 30 dage efter at have modtaget produktet retur. Sælger vurderer, om kundens reklamation er berettiget, og i bekræftende fald om kunden er berettiget til at få produktet repareret, ombyttet, afslag i prisen eller pengene retur. Når reklamationen er færdigbehandlet, sender sælger en e-mail til kunden med sælgers vurdering af, om reklamationen er berettiget eller ej.

Hvis reklamationen er berettiget, afholder sælger rimelige fragtomkostninger i forbindelse med kundens returnering af produktet.

10. Lovvalg og værneting

Aftalen skal være undergivet og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyn til danske regler vedrørende international privatret i det omfang anvendelse af sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, og som ikke kan løses i mindelighed mellem Parterne, skal indbringes for retten ved Sælgers hjemsted. Kunden har også ret til at indbringe tvisten for domstolen i den retskreds, hvor kunden er bosiddende.

PERSONDATAPOLITIK

Generelt

Når du kommunikerer med os via playground.dk, indsamler og behandler vi – som både databehandler og dataansvarlig – oplysninger om dig. Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget seriøst, og vi ønsker derfor at give dig klarhed over, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

I det følgende kan du læse om, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvad vi bruger oplysningerne til og hvor længe vi beholder dem, samt om vi deler oplysningerne med andre.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi indsamler blandt andet dit navn, e-mailadresse, adresse, og andre oplysninger, som du måtte give os i forbindelse med bestilling på vores hjemmeside, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, eller når du skriver til os via playground.dk. Derudover indsamler vi oplysninger ved brug af cookies.

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi bruger dine personoplysninger til at behandle din ordre og sende dine varer, behandle reklamationer, sende dig nyhedsbreve og kontakte dig, når du har bedt om det. Derudover bruger vi også dine personoplysninger til at besvare dine eventuelle henvendelser og til at forbedre indholdet på Hjemmesiden. Oplysningerne kan også blive brugt til at lave statistik over brugerne af hjemmesiden.

Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

Vi vil i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som du afgiver via hjemmesiden. Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, f.eks. i forbindelse med levering af din ordre eller lignende services, som kræver, at vi bruger dine oplysninger. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner); eller (ii) i forbindelse med salg, opgaver eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden; eller (iii) hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. I takt med at vores virksomhed vokser, kan det ske, at vi sælger og køber firmaer eller aktiver. I forbindelse med sådanne transaktioner er kundeinformation generelt set en af de mest attraktive forretningsaktiver. Personoplysninger, som er indsamlet med henvisning til denne persondatapolitik, vil i så fald blive overgivet til dem, som opkøber os eller aktiver, der tilhører os eller til firmaer, som vi evt. vil opkøbe.

Hvor lang tid gemmer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som du har bedt om, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, hvorefter dine personoplysninger slettes.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger benytter vi?

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger så som kryptering af data og transmissioner for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang fra uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling. Vi kan dog ikke garantere, at de er helt beskyttet mod nogen, som vil og lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til overførsel af information, som sker via internettet, f.eks. via e-mail.

Hvilke rettigheder har du efter persondataloven?

Du har ret til at få information om behandlingen af dine personoplysninger, og du har også ret til at anmode os om at rette, blokere for eller slette personoplysninger, som er ukorrekte. Du har samtidig ret til at anmode om, at dine personoplysninger ikke anvendes eller overføres til tredjemand til kommercielle eller statistiske formål. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Hvis du har en sådan anmodning, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger står øverst på siden.

Kan vi ændre persondatapolitikken?

Vi har ret til når som helst at foretage ændringer i denne politik. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at tjekke, om der er sket ændringer. Det kan du tjekkeved at se på datoen nederst på siden. Ved fortsat at anvende/besøge hjemmesiden accepterer du disse ændringer.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger står øverst på siden.   

COOKIES

Hvad er cookies?

En cookie er et lille stykke kode, der bliver gemt på din computer, telefon eller tablet, når du surfer på internettet. Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men de benyttes grundlæggende til at gemme informationer om brugernes adfærd på nettet, eller til at sikre at en side eller løsning fungerer teknisk. En cookie er ikke farlig, da den er en passiv fil, som ikke kan sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den hjælper med at analysere, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, for at webredaktionen kan forbedre brugeroplevelsen. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service.

Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og kan eks. fortælle:

Om du er logget ind.

Hvilken produkter du har i kurven.

Hvordan du klikker dig rundt på hjemmesiden.

Hvilke cookies anvender playground.dk?

Formålet med de cookies, som playground.dk bruger er at give en bedre brugeroplevelse. De cookies, playground.dk benytter sig af, indeholder ingen personlige oplysninger.

Playground.dk bruger kort fortalt cookies til statistik, teknik og til at sikre en god, nem og forståelig brugeroplevelse for brugerne af playground.dk. Bemærk endvidere at din accept af cookies kun gælder playground.dk og ikke på andre sider.

Sessions-cookie

For at du kan bruge playground.dk, bliver der gemt et antal midlertidige sessions-cookies på din mac-/pc. Denne type cookie hedder ”playground_session” og er indstillet til at udløbe og slette sig selv.

Webanalyse-cookie

For hele tiden at gøre din samlede oplevelse af playground.dk bedre, indsamler vi løbende anonymiseret statistik til at måle, hvordan du bruger playground.dk. Cookien indeholder et tilfældigt genereret ID, der kan genkende din browser, når du indlæser en side. Cookien indeholder ingen personlige oplysninger og anvendes kun til webanalyse.

Brugerinfo-cookie

For at du kan tilføje produkter til kurven på et givent tidspunkt og komme tilbage senere og fortsætte dit køb, gemmer playground.dk midlertidige userinfo-cookies på din mac-/pc. De forskellige cookies er sat til at slette sig selv efter en given periode. Du kan dog til enhver tid slette de gemte cookies.

 

Cookies ved konkurrencer og spørgeskemaundersøgelser

Ved online konkurrencer og spørgeskemaundersøgelser bliver der gemt en cookie for at huske om du har sagt nej til at deltage i undersøgelsen eller om du allerede har gennemført den.

 

Du behøver ikke at acceptere cookies på playground.dk

Du kan godt bruge playground.dk uden at acceptere cookies - dog vil der altid være en cookie, der registrerer dit valg. Hvis du blokerer for brug af cookies fra playground.dk eller tredjepart, vil der være visse funktioner, du ikke kan bruge.

Tredjeparts-cookies

På playground.dk benyttes der tredjepartscookies til indsamling af brugerstatistik, udførsel af betalinger mv. Hvis du blokerer for brug af tredjepartscookies, vil der være nødvendige funktioner, du ikke kan bruge.

SIKKERHED VED BETALING

Sikkerhed ved betaling

Playground.dk tager vores kunders sikkerhed alvorligt og benytter PCI certificerede udbydere til at håndtere kredit- og debitkort betalinger på playground.dk. Til at håndtere betalinger på playground.dk, benyttes ePays betalingsgateway som er certificeret efter PCI-standarden. ePays systemer overvåges døgnet rundt og al kommunikation der handler om penge og kortdata er krypteret.

FRAGT & FORSENDELSE

Fragt & Forsendelse.

Fragt & forsendelse koster DKK 35,- for køb op til DKK. 500,-. For køb over DKK 500,- er fragt og forsendelse gratis på alle varebestillinger fra webshoppen.